Dobrovolnictví se stalo nedílnou součástí naší společnosti. Každý rok nespočet lidí vynakládá část svého času a energie ve prospěch ostatních jako dobrovolníci. Výzkum University Johnse Hopkinse z USA odhaduje, že celosvětově je dobrovolníků téměř miliarda a ekonomická hodnota jejich dobrovolnictví dosahuje HDP nejvyspělejších zemí světa. V České republice podle údajů Českého statistického úřadu odpracují dobrovolníci každý rok desítky milionů hodin v hodnotě miliard Kč.

Stále častěji se také mluví o tom, jak práci neziskových organizací, nebo i jiných organizací pracujících s dobrovolníky komunikovat. Kromě pracování s příběhy dobré praxe se také objevila potřeba kvantifikovat práci dobrovolníků. Organizace počítají své dobrovolníky, počty hodin, které odpracovali, eventuálně úkony, které provedly. Jedním z relativně nových nástrojů, alespoň v Českém prostředí, je vyjadřování hodnoty dobrovolnictví v peněžních jednotkách. Nejčastěji se jedná se o ocenění času, který dobrovolníci odpracovali.

Právě problematice hodnoty dobrovolnictví se věnoval právě ukončený projekt Česko s dobrovolnictvím počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava a HESTIA - centrum pro dobrovolnictví, z.ú., za podpory Technologické agentury ČR. Jak název projektu napovídá, dobrovolnictví získalo v naši společnosti významnou úlohu, kterou si nejvíce uvědomujeme u mimořádných situací jako jsou povodně nebo probíhající koronavirová krize. Pravdou však zůstává, že je to jen malá část toho, co dobrovolníci v naší zemi dělají každý den. Zároveň však název projektu vyjadřuje snahu celou řadu organizací věnující se dobrovolnictví o jeho efektivní management, ale zároveň i efektivní komunikaci směrem k veřejnosti, laické i odborné.

Cílem projektu bylo vytvořit pro subjekty z praxe i dobrovolníky pro české prostředí unikátní nástroj v podobě webové a mobilní aplikace na výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. Byla vytvořena pro české prostředí nová metoda výpočtu hodnoty dobrovolnictví reflektující jeho aktuální potřeby, na jejímž základě byla vytvořena mobilní a webová aplikace umožňující uživatelsky jednoduchý výpočet této hodnoty. 

Projekt měl tři základní výstupy. Prvním byla aplikace Dobrometr, která je určena k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslování hodnoty dobrovolnictví. Aplikace funguje ve dvou verzích: 1) mobilní, pro operační systém Android, které je ke stažení zde; 2) webová, pro využití na počítačích nebo smartphonech a tabletech s jinými operačními systémy než Android. Do aplikace je třeba se zaregistrovat, poté se stačí již jen přihlásit. Pro jednodušší komunikaci jsme připravili často kladené otázky

Druhým výstupem je obsáhlá výzkumná zpráva, na které se podíleli odborníci z různých oborů z VŠPJ a Hestia. Tato zpráva je ke stažení zde. Jejím cílem je usnadnit praktické použití aplikace Dobrometr a zasadit celou problematiku do kontextu. Jsou v ní popsány různé přístupy k oceňování dobrovolnictví, základní ekonomická východiska, ale také rozmanité aspekty praktického uplatnění tohoto konceptu. Pozornost je mj. věnována také zasazení problematiky do kontextu managementu dobrovolnictví, dále souvislostem s ekonomikou neziskových organizací, jako je využití v grantových řízeních, nebo účetní a daňové souvislosti. Výzkumná zpráva byla koncipována tak, aby bylo možné pracovat jen s jejími vybranými částmi. Zaujme-li vás tedy některý konkrétní bod (např. výpočet hodnoty, vypovídací hodnota údajů nebo jejich využití v managementu dobrovolnictví), můžete si přečíst pouze tuto část. Text obsahuje celou řadu odkazů na další texty, které byly použity jako zdroje, a které jsou v práci citovány. Pro více informací jak se zprávou pracovat klikněte zde.

Třetím výstupem byla konference Česko s dobrovolnictvím počítá, která se uskutečnila ve dnech 14. - 17.4.2020. Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu se konference uskutečnila v online prostředí, kde bylo prezentováno jedenáct příspěvků jako od autorů projektu, tak od odborné veřejnosti. Účastníci se tak dozvěděli více informací o výzkumném šetření v rámci projektu Česko s dobrovolnictvím počítá nebo nově vytvořené metodě oceňování dobrovolnictví do aplikace Dobrometr, ale také celou řadu informací o tom, jak je hodnota dobrovolnictví chápána a jak je s ní pracováno v jiných organizacích. Velice cenná byla zejména prezentace o tom, jak s hodnotou dobrovolnictví pracuje Český statistický úřad, ale také důležitý příspěvek do odborné diskuse s názvem Hodnota dobrovolnictví - peníze nebo příběhy, od Terezy Pospíšilové z Karlovy univerzity. Další příspěvky zahrnovaly témata jako je univerzitní dobrovolnictví, dobrovolnictví jako součást společenské odpovědnosti firem a řadu dalších. Všechny příspěvky naleznete zde

Pro více informací o našem projektu můžete kontaktovat hlavního řešitele Jakuba Dostála, případně řešitelku Martinu Černou. Pro záležitosti týkající se webové verze aplikace Dobrometr kontaktujte prosím Františka Smrčku, pro mobilní aplikaci Marka Musila. Budeme rádi, když budou výstupy projektu sloužit veřejnosti, zejména organizacím pracujícím s dobrovolníky. Hluboké přesvědčení autorů projektu zní, že dobrovolnictví je srdeční záležitost. Abychom ale ze srdce konali dobro, které bude skutečně pomáhat, je třeba určitá míra profesionality a osvědčených postupů. Proto v logu Dobrometru je srdce spojeno s metrem. Přejeme vám všem, i celé naší společnosti, aby vám dobrovolnictví přinášelo radost, ať už jste tím, kdo jej koordinuje, provádí nebo jen přijímá výsledky výsledky jeho snažení.

Tým Česko s dobrovolnictvím počítá