Přidáno: 13. 04. 2020

Vzhledem k současné situaci se konference Česko s dobrovolnictvím počítá přesune z reálného do virtuálního prostředí. Jsme si vědomi toho, že osobní kontakt, vystoupení přednášejících a diskusi, ať už formální, nebo neformální u šálku kávy, zcela nenahradíme. Prodloužíme ale alespoň termín konání. Prezentace budou zveřejněny  od 14. - 17. 4. 2020. Bude také možné se zapojit do diskuse formou chatu. Na technickém zabezpečení nyní pracujeme, včas Vás budeme informovat o dalších podrobnostech.

Aktivní účastníky konference si tímto dovolujeme poprosit o zaslání prezentace na email martina.cerna@vspj.cz do 10. 4. 2020.

 Dobrovolnictví se stalo nedílnou součástí naší společnosti, v posledních letech navíc nabývá na důležitosti jeho kvantifikace. Konference je zaměřena na význam dobrovolnictví a jeho hodnotu. V rámci konference budou představeny výstupy projektu Česko s dobrovolnictvím počítá, zejména aplikace Dobrometr sloužící k evidenci dobrovolnických hodin a vyčíslování hodnoty dobrovolnictví.

Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku dobrovolnictví z řad neziskového sektoru, veřejné správy i akademické půdy. Konferenci pořádá Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Hestií - centrem pro dobrovolnictví, z.s., v rámci projektu Česko s dobrovolnictví počítá podpořeném Technologickou agenturou České republiky. jednacím jazykem konference je čeština.

Konference se uskuteční pod záštitou rektora Vysoké školy polytechnické prof. MUDr Václava Báči, Ph.D.,  primátorky statutárního města Jihlavy MgA. Karolíny Koubové a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Konference se zaměřuje na následující témata:

 1. Rozsah, význam a přínos dobrovolnictví
 2. Rozdílné přístupy k určování hodnoty dobrovolnictví
 3. Hodnota dobrovolnictví jako předmět výzkumných šetření
 4. Hodnota dobrovolnictví jako součást kofinancování projektů
 5. Využití hodnoty dobrovolnictví v PR (včetně motivace dobrovolníků)
 6. Účetní aspekty hodnoty dobrovolnictví
 7. Zkušenosti z testování aplikace Dobrometr

Odbornou stránku konference zajišťuje programový výbor v následujícím složení: 

 • Ing. Jakub Dostál, Ph.D. (VŠPJ) - předseda
 • PhDr. Jiří Tošner (Hestia) - místopředseda
 • Mgr. Martina Černá, Ph.D. (VŠPJ) - místopředsedkyně
 • doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (ESF MU)
 • PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (FHS UK)
 • Ing. Simona Činčalová, Ph.D. (VŠPJ)
 • Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. (Český olympijský výbor/ Vysoká škola tělesné výchovy a sportu  PALESTRA, spol. s r. o.) 

Organizační stránku konference zajišťuje organizační výbor v následujícím složení: 

 • Mgr. Martina Černá, Ph.D. (VŠPJ) - předsedkyně
 • Ing. Simona Činčalová, Ph.D. (VŠPJ)
 • Ing. Jakub Dostál, Ph.D. (VŠPJ)
 • Markéta Stejskalová (VŠPJ)

 

Archiv
Poslední konference