V aplikaci je možné testovat funkčnost a ovládání aplikace. Veškeré připomínky můžete posílat na adresu marek.musil@vspj.cz.