Dobrometr Informační systém pro dobrovolníctví - Registrace organizace

IČO:
Údaje z ARES: Zjistit údaje z ARES
* Název organizace:
* Ulice, číslo:
* Město:
PSČ:
DIČ:
Data z ares (vyplní se automaticky):
* Zkratka názvu organizace (bez mezer):
* Právní forma :
Počet zaměstnanců organizace:  0 - 10
 více než 10
* Jméno kontaktní osoby:
* Příjmení kontaktní osoby:
* Telefon kontaktní osoby:
* Email kontaktní osoby:

* Aplikace budu používat k nekomerčním účelům:* Souhlasím s vizualizací souhrnných dat z aplikace Dobrometr:


Vizualizace souhrnných dat z aplikace Dobrometr bude v Mapě neziskovek: www.mapaneziskovek.cz, provozované Masarykovou univerzitou. V rámci předávaných dat nebudou předávány žádné osobní údaje o dobrovolnících včetně jmen.

* Beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů:


Informace o zpracování osobních údajů za účelem provozování aplikace Dobrometr VŠPJ jako správce osobních údajů
zveřejňuje zde: http://oou.cloud/showForm/1318, kde je možné informace o zpracování osobních údajů včetně rozsahu
zpracování, zákonného důvodu zpracování a poučení subjektu údajů o jeho právech nalézt.


Zpět na hlavní stránku