Zveme Vás na online kulatý seminář věnovaný využití aplikace Dobrometr v praxi a ekonomické hodnotě dobrovolnictví, který se bude konat ve středu 19. 5. 2021 od 10:00 hodin do 12:00 hodin na https://cesnet.zoom.us/j/97562755062. Předchozí registrace není nutná.

Program:
Příspěvky řešitelů projektu Česko s dobrovolnictvím počítá a spolupracujících organizací vztahující se k aplikaci Dobrometr, jejímu využití v praxi a ekonomické hodnotě dobrovolnictví
Diskuse