Dobrometr
Aplikace k evidenci dobrovolnických hodin a hodnoty dobrovolnictví.


Zde se můžete do aplikace přihlásit (pokud již máte schválenou registraci)

Zapomenuté jméno nebo heslo hlavního koordinátora organizace

Registrace nové organizace