Otázka: Budu si moci nastavovat v té appce různé druhy dobrovolnictví?
Odpověď: Uživatel si bude moct vytvořit za svoji organizaci libovolný počet dobrovolnických programů. Do těchto programů bude vkládat dobrovolnické hodiny (hromadně nebo za každého dobrovolníka zvlášť). Ke každé vložené dobrovolnické aktivitě bude možné vybrat z devíti základních typů dobrovolnických činností.

Otázka: Jak nastavím, komu moje výkazy budou odcházet?
Odpověď: Uživatel aplikace bude mít možnost sám exportovat výkazy z aplikace, stejně jako této možnosti nevyužít a mít data pouze aplikaci.

Otázka: Budu mít jako koordinátor svoji appku – něco jako excelová tabulka, kam se mi vše došlé bude zapisovat a sčítat?
Odpověď: Každý koordinátor, který bude mít zřízený účet v účtu dané organizace, bude mít k dispozici koordinátorské rozhraní aplikace, kam bude vkládat dobrovolnické hodiny, volit typy dobrovolnických činností, a kde uvidí také souhrnná data.

Otázka: Budu mít možnost nastavit dle aktuálního stavu přepočet na tzv. nefinanční hodnotu dobrovolnictví?
Odpověď: Výstupem aplikace budou údaje o počtu dobrovolnických hodin a ekonomické hodnotě těchto hodin. První údaj reprezentuje kvantifikace nefinančního rozměru dobrovolnictví, druhý údaj potom kvantifikaci finančního rozměru hodnoty dobrovolnictví.

Otázka: Budu mít jako zástupce obce, města, regionu, či resortu přístup k součtu všech hodin z oblasti mého působení?
Odpověď: Přímo k souhrnným údajům budou mít přístup pouze správci aplikace. Plánované jsou ovšem pravidelné reporty souhrnných dat, s eventuálním rozdělením na resorty a geografickou působnost.

Otázka: Bude aplikace sloužit i jako informační zdroj pro zájemce o dobrovolnictví?
Odpověď: Aplikace je primárně určena pro organizace pracující s dobrovolníky. V současné době pracujeme na propojení souhrnných dat s Interaktivní mapou neziskového sektoru, kde by bylo možné agregovaná data vizualizovat a poskytnout tak veřejnosti představu o tom, jaké dobrovolnické aktivity kde probíhají, a také v jakém rozsahu.