Následující tabulka obsahuje náhradní hodnoty do aplikace Dobrometr pro rok 2022. Metodika je převzata z výzkumné zprávy k projektu Česko s dobrovolnictvím počítá (Dostál, Tošner, Černá a kol, 2020), aktuální hodnoty jsou dle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV, 2021).

 

Tabulka 1: Náhradní mzdy do aplikace pro rok 2022

 

Hlavní třídy zaměstnání

Náhradní hodnota (Kč/h)

1

Dobrovolníci v managementu

381,59

2

Dobrovolníci specialisté

292,18

3

Dobrovolníci s nižší mírou specializace

214,13

4

Dobrovolníci v administrativě

163,02

5

Dobrovolníci ve službách a dobročinném prodeji

134,12

6

Dobrovolní zahradníci, pěstitelé a chovatelé

145,90

7

Dobrovolní kumštýři a řemeslníci

178,14

8

Dobrovolníci obsluhující větší zařízení

170,71

9

Dobrovolníci při jednoduchých činnostech

118,26

 

Celkem

182,05

Zdroj: Sestaveno autory na základě ISPV (2021).

 

Náhradní hodnoty jsou převzaty v souladu s metodikou z mzdové části ekonomiky, hodnoty jsou za předchozí rok, tedy 2020. Je zde tedy v souladu s metodikou určité zpoždění, metodika nezahrnuje mzdový nárůst od roku 2020 do současnosti. Další aktualizace hodnot do aplikace Dobrometr bude v závěru roku 2022 pro rok 2023.

 

Autor: Za tým Česko s dobrovolnictvím počítá Jakub Dostál, 21. 12. 2021