Vítejte na webu Dobrometr.cz

Vítejte na webu Dobrometr.cz, který vznikl v rámci projektu Česko s dobrovolnictvím počítá. Cílem projektu je vytvořit pro subjekty z praxe i dobrovolníky pro české prostředí unikátní nástroj v podobě webové a mobilní aplikace na výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. Byla vytvořena pro české prostředí nová metoda výpočtu hodnoty dobrovolnictví reflektující jeho aktuální potřeby, na jejímž základě bude vytvořena mobilní a webová aplikace umožňující uživatelsky jednoduchý výpočet této hodnoty. Tyto aplikace budou umístěny na nově vytvořený web Dobrometr.cz, kde budou zdarma k užívání. Spolu s aplikacemi bude také volně dostupná souhrnná výzkumná zpráva, která zasadí problematiku do širšího kontextu a uvede nezbytný interpretační rámec. Všechny výstupy budou představeny na tematické konferenci, která proběhne na tomto webu ve dnech 14. - 17. 4. 2020.     Tento web a související výstupy vznikly v  rámci projektu (TL01000284/Česko s dobrovolnictvím počítá), který byl řešen s finanční podporou TA ČR. Aplikačním garantem byla HESTIA - centrum pro dobrovolnictví, z. ú.    

Archiv
Poslední informace o projektu