Jak s pracovat s výzkumnou zprávou

Výzkumná zpráva byla koncipována tak, aby bylo možné pracovat jen s jejími vybranými částmi. Zaujme-li vás tedy některý konkrétní bod (např. výpočet hodnoty, vypovídací hodnota údajů nebo jejich využití v managementu dobrovolnictví), může [...]

Představení výzkumné zprávy

Výzkumná zpráva se věnuje oceňování dobrovolnictví v ČR. Jejím cílem je usnadnit praktické použití aplikace Dobrometr a zasadí celou problematiku do kontextu. Jsou v ní popsány různé přístupy k oceňování dobrovolnictví, základní ekonomická východiska, ale také rozmanité aspekty pr [...]

Archiv
Poslední zprávy