Výzkumná zpráva se věnuje oceňování dobrovolnictví v ČR. Jejím cílem je usnadnit praktické použití aplikace Dobrometr a zasadí celou problematiku do kontextu. Jsou v ní popsány různé přístupy k oceňování dobrovolnictví, základní ekonomická východiska, ale také rozmanité aspekty praktického uplatnění tohoto konceptu. Pozornost je mj. věnována také zasazení problematiky do kontextu managementu dobrovolnictví, dále souvislostem s ekonomikou neziskových organizací, jako je využití v grantových řízeních, nebo účetní a daňové souvislosti. Výzkumná zpráva také představuje výsledky výzkumného šetření u organizací pracující s dobrovolníky, které je v českém prostředí poměrně unikátně zaměřeno na vyčíslování hodnoty dobrovolnictví. Toto šetření, spolu s rešerší literatury, poskytlo základní rámec pro tvorbu metody pro využití v aplikaci Dobrometr. Tato metoda je v práci detailně popsána, včetně jejího teoretického pozadí, jejich parametrů a využití v aplikaci Dobrometr. Tato zpráva také představuje příspěvek ke zkoumání ekonomického rozměru dobrovolnictví. Jejími potenciálními čtenáři jsou tak jak pracovníci neziskových organizací, subjektů veřejného sektoru, nebo firem, do jejichž agendy patří práce s dobrovolníky. Dále také výzkumníci a studenti zabývající se hodnotou dobrovolnictví a jejím přínosem.  

Účelem výzkumné zprávy je poskytnout zájemcům o proniknutí do problematiky ekonomické hodnoty dobrovolnictví. Spolupracovali na ní odborníci z Vysoké školy polytechnické Jihlava a HESTIA-centra pro dobrovolnictví, z.ú. Autorský tým se skládal z odborníků na praktický management dobrovolnictví, stejně jako z odborníků na veřejnou ekonomii, management, společenskou odpovědnost firem a psychologii. Spoluautory byly také IT specialisté zodpovědní za technickou stránku aplikace Dobrometr. Velká většina týmu má jak praktické, tak teoretické zkušenosti s dobrovolnictvím. Konkrétní složení výzkumného týmu je uvedeno níže:

Ing. Jakub Dostál, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií

PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Mgr. Martina Černá, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce

Ing. Simona Činčalová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií

Mgr. Renata Steinbauerová, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., 

PaedDr. František Smrčka, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra technických studií

Ing. Marek Musil, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra technických studií

Archiv
Poslední zprávy